Texas med Ståhl, Agnas & Runsteen

Förband: Kävesta Folkhögskola