Barnjazzen

17.09.2016 13:00

Barnjazzen med Åsa Bergfalk med kvartett är framflyttad till 17 september.

Tid som vanligt: 13.00

Plats som vanligt: Café Mummel & Mums