Stipendium 2015

Stipendiet år 2015 tildelades Joel Lindblom, elev på musikhögskolan.
 
Motivering:Med betydande musikalisk och artistisk talang och ett tydligt personligt konstnärligt uttryck i kombination med ett stort musikaliskt kunnande framstår trombonisten 

Joel Lindblom 

som en särdeles självklar jazzstipendiat.