Stipendium 2016

Stipendiet 2016 tilldelades Christoffer Nordenström, elev på Musikhögskolan.
 
Motiveringen löd: För ett helgjutet musikerskap, som rymmer såväl en sälsynt 
pianistisk lyhördhet, som en bländande förmåga att improvisera och skapa musik i nuet.