Bli medlem

Bli medlem

och tjäna på entréavgiften

Välkommen som medlem i föreningen Örebro Jazz & Blues Club. Är du inte medlem än, men vill teckna medlemsskap? Fyll i blanketten här nedan.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 200 kr per person och kalenderår. Du betalar på plusgiro: 492 88 85-5.

Biljettpriser

Det finns tre nivåer entréavgift: Normalpris 240 kr, medlemspris 180 kr, stud/ungdom 80 kr. Vissa konserter har förhöjd entré, vilket i så fall anges i programmet.  

Du som ännu inte fyllt 26 år och har registrerat dig som medlem i jazzklubben (kostnadsfritt) betalar stud/ungdomspris mot uppvisande av giltig legitimation. Vissa föreställningar kan ha förhöjd avgift

Som medlem i Örebro Jazz & Blues Club har du reducerat pris på följande klubbar mot uppvisande av giltigt medlemskort: Hallsbergs jazzklubb, Carlstad Jazz, Seffle Jazz Club, Arvika jazzklubb och Jazz i Lusasken Kristinehamn.

Så gott som alla konserter inleds med förband från Musikhögskolan alternativt Örebro Kulturskola eller Kävesta folkhögskola. Varje år delar klubben ut ett Ungdomsstipendium till någon lovande ung jazzmusiker vid någon av dessa skolor.

Jag vill bli medlem:

I enlighet med GDPR kommer vi inte att låta annan organisation få del av vårt medlemsregister. Din e-postdress kommer endast att användas för information om klubbgemensamma aktiviteter.