Stipendium år 2014 

 
Stipendiet 2014 tilldelades Antoni Yammin med motiveringen:
 
"Med stor konstnärlig integritet som inkluderar en unik poetisk ådra i kombination med betydande musikalisk kunskap, teknisk skicklighet och hantverkskunnande i rollerna som musiker och kompositör framstår
 
Antoni Yammin
 
som en särdeles självklar jazzstipendiat för insatser under 2014."